Category: Užklasinė veikla

Aktyviai įsitraukę į pro bono užklasinę veiklą, Ieva ir Lukas pasidalino savo patirtimi bei nuomone apie savanoriškos veiklos universitete naudą bei svarbą.

Top