Moksleiviams
Informuosime moksleivius apie stojimo į užsienio universitetus tvarką bei suteiksime konsultacijas stojimo, pasiruošimo, gyvenimo klausimais. Kiekvienam moksleiviui skiriamas atitinkamos studijų programos asmenins mentorius, kuris padės redaguoti Personal Statement ir pasidalins savo asmenine patirtimi.
Partneriams/rėmėjams
Academic Buddy jungia šimtus prestižiniuose pasaulio universitetuose (Oksforde, Kembridže, Harvarde, Jeilyje ir kt.) studijuojančius lietuvius bei kasmet nemokamai padeda gabiems moksleiviams įstoti į šiuos universitetus. Susisiekite su mumis el. paštu academic.buddy@gmail.com, jei norėtumėte bendradarbiauti kuriant bendrus projektus, ar mus paremti.
Mentoriams
Galimybė padėti gabiausiems Lietuvos moksleiviams įgyvendinti savo svajones, pasidalinti asmenine patirtimi bei prisidėti prie lietuvių studentų ir mokslininkų bendruomenės kūrimo.
Apie mus kalba
Organizatoriai


Partneriai