COMMONAPP PILDYMAS

Susigaudyti stojimo procese į JAV universitetus iš pradžių gali būti nelengva. Jį sudaro daug dalių ir daug darbų, tad, kad padarytum viską laiku ir sėkmingai, svarbu iš pradžių detaliai įsigilinti į procesą ir susiplanuoti darbus. Pagrindines datas ir terminu gali rasti čia.

Šioje skiltyje papasakosime apie CommonApp – portalą, per kurį aplikuosi į visus universitetus. Be CommonApp užpildymo, taip pat turėsi išsilaikyti standartizuotus testus, informaciją apie kuriuos gali rasti čia.

CommonApp esė

Tai yra pagrindinė aplikacijos esė, siunčiama į visus pasirinktus universitetus. Tai yra 750 žodžių rašinys viena iš CommonApp nurodytų plačių temų arba laisva tema. Daugiau apie CommonApp esė ir papildomas esė čia.

Papildomos esė

Kai kurie universitetai be CommonApp esė dar prašo papildomų esė ar darbų. Kai kur jie yra privalomi, kai kur – neprivalomi, tad svarbu pasidomėti šia informacija kiekvieno universiteto puslapyje. Daugiau apie CommonApp esė ir papildomas esė čia.

Rekomendacijos

Rekomendacijos taip pat yra labai svarbi tavo aplikacijos dalis. Rekomendacijos turi būti labai konkrečios: jose turi būti aptariami tavo konkretūs pasiekimai, darbai, t.t. Jokių būdu jos negali būti parašytos bendrais žodžiais ir labai plačiai apie tave! T.y. jokių “Vardenis yra labai aktyvus ir protingas berniukas, tad manau, kad turėtumėte jį priimti”! Deja, dėl patirties stokos, mokytojos, treneriai ir t.t. dažnai nežino, kaip reikia rašyti rekomendaciją, tad patariame su jais susitikti ir aptarti, kaip tai reikia daryti.

Iš viso kiekvienas moksleivis turi pateikti mažiausiai 3 rekomendacijas:

Privalomos rekomendacijos:

  • Viena tavo mokyklos college counselor (karjeros specialisto, etc.) rekomendacija. Joje turi būti aptariamas tavo bendras profilis, t.y., popamokiniai pasiekimai. Šioje rekomendacijoje svarbiausia parodyti, kaip tu padėjai savo mokyklai augti. Tai gali būti mokyklos renginių vedimas, šimtadienio organizavimas, narystė mokyklos parlamente, buvimas mokyklos prezidente(-u), užklasinių veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose, ir t.t.
  • Dvi mokytojų rekomendacijos. Jose, skirtingai nei college counselor aplikacijoje turi būti aptarimi tavo akademiniai pasiekimai, o ypač tavo akademinis augimas ir tobulėjimas. Nėra svarbu, kokių dalykų mokytojų prašysi, svarbiausia, kad su jomis gerai sutartum ir jos tave gerai pažinotu. Tai gali būti EE dalyko mokytoja (TB), olimpiadai padėjusi ruoštis mokytoja ar bet kas kitas, su kuo turi gerus santykius.

Neprivaloma rekomendacija:

  • Bet kokio kito žmogaus rekomendacija. Tai gali būti debatų ar sporto treneris, būrelio vadovas, stovyklos vadovas, geriausias draugas, t.t.

Interviu

Interviu yra gana reti JAV universitetuose. Dažnai jie būna neprivalomi arba nesiūlomi išimties tvarka (dėl gyvenamosios šalies ar pan.). Tačiau visgi stojant į geriausius universitetus jie gali pasitaikyti, tad svarbu būti susipažinus ir su jų procesų.

  • Interviu vyksta jau po sausio 1 d., visiems pateikus CommonApp aplikacijas.
  • Skirtingai nei Oksbirdžo interviu, JAV universitetų interviu dažniausiai nereikalauja jokių techninių žinių. Jie yra motyvaciniai, juose siekiama susidaryti įspūdį apie tave kaip asmenybę.
  • Taip pat skirtingai nei Oksbridže, jie nenulemia tavo patekimo į universitetą. Interviu sudaro tik nedidelę dalį tavo aplikacijoje. Interviu nelabai gali tau pakenkti, bet, gerai pasirodžius, gali labai padėti.
  • Lietuvių interviu dažniausiai pravedami per Skype.
  • Pagal Amerikos universitetų tradicijas, interviu dažnai veda alumnai.

Užklasinės veiklos

JAV universitetams labai svarbu, ką tu veiki ne pamokų metu. Jie nori matyti tave kaip įvairiapusį žmogų, o ne tik kaip gerą mokinį. Svarbu tą parodyti tiek esė, tiek aplikacijoje.

CommonApp turi skiltį, kurioje prašo išvardinti 10 užklasinių veiklų, kurias darei 9-12 klasėse. Svarbu suprasti, kad visos veiklos yra geros veiklos! Olimpiados yra puiku, bet tikrai nereikia būti olimpiadininku, kad tavo aplikacija būtų gera. Tad veiklos gali būti bet kas nuo konkursų iki būrelių, savanorysčių, tarptautinių projektų ir lyderystės pozicijų.

Aplikacijos mokestis

Bendro aplikacijos mokesčio nėra, tačiau yra atskiri kiekvieno universiteto mokesčiai (apie $70 už kiekvieną pasirinkimą). Laimei, galima gauti leidimą nemokėti šių mokesčių išimties tvarka (waiver). Tam tereikia tavo college counselor laiško, aprašančio tai, kad tavo šeima nėra pakankamai pasiturinti, kad galėtų sau leisti tiek mokėti už aplikacijas. Daugumai lietuvių waiver gauti yra labai nesunku.