Universiteto finansinės pagalbos programos (Financial Aid) – daugelis universitetų užtikrina finansinę pagalbą studentams, kuri pilnai arba dalinai padengia studijų ir pragyvenimo išlaidas. Tai yra dažniausias studijų finansavimo būdas stojant į universitetus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Finansinės paramos tipai JAV universitetuose

Dažnai finansinės pagalbos programos yra skirstomos į dvi kategorijas: už nuopelnus (merit-based) arba atsižvelgiant į šeimos finansinę situaciją (need-based).

 • Finansinė pagalba skirta atsižvelgus į pasiekimus (Merit-based Financial Aid) – dažniausiai skiriama kartu su priėmimo laišku (Letter of Acceptance) ir nustatoma pagal pasiekimus nurodytus stojimo aplikacijoje (vidurkiai, testų rezultatai, pasiekimai čempionatuose ar olimpiadose, užklasinė veikla). Įprastai išmokama kaip stipendija (Scholarship) ar vienkartinis apdovanojimas (Award). Skiriama suma yra įvairi (dažniausiai padengia dalį išlaidų, tačiau kartais gali padengti ir visą mokėtiną sumą) ir priklauso nuo kiekvieno universiteto įsteigtų ar siūlomų stipendijų. Dažniausiai tokį finansinį apdovanojimą gauna vos keletas studentų viename kurse. 
 • Finansinė pagalba skirta atsižvelgus į šeimos finansinę padėtį (Need-based Financial Aid) – aplikuojama užpildžius atskirą anketą ir nurodžius tikslią finansinę šeimos situaciją. Siūloma parama yra proporcinga šeimos gaunamoms pajamoms. Ši parama gali dalinai arba pilnai padengti studijų išlaidas. Dažniausiai universitetas apskaičiuoja, kurią dalį studijų kainos studento šeima gali sumokėti ir likusią dalį sumos padengia pagal finansinės paramos programą. Kai kurie universitetai nurodo, kad jeigu šeimos bendros pajamos sudaro mažiau nei 65 tūkstančius dolerių per metus, studento studijų išlaidos yra pilnai padengiamos mokymosi institucijos. 
  Aplikuojant tenka nurodyti abiejų tėvų (ir kartais studento) metines pajamų deklaracijas (ir/ar kitus mokesčius ir pajamas nurodančius dokumentus). Paprastai prašoma užpildyti CSS arba universiteto vidinę aplikaciją. 

Need-based paramą suteikiančių universitetų tipai

Deja, bet ne visi universitetai yra linkę suteikti tokią finansinę paramą studentams, atvykstantiems iš užsienio. Todėl, prieš nusprendžiant aplikuoti į vieną ar kitą universitetą, mes siūlytume pasiskaityti apie to universiteto finansinės paramos sąlygas ir nuspręsti, ar šeimai pavyktų finansuoti studijas. Universitetai, teikiantys finansinę paramą, yra skirstomi į neatsižvelgiančius (need-blind) ir atsižvelgiančius (need-aware) į paramos prašymo faktą.

Neatsižvelgiantys į paramos prašymo faktą (need-blind universities) – šie universitetai nusprendžia priimti ar nepriimti studento neatsižvelgdami į tai ar studentas prašo finansinės paramos ir kiek jam/jai pagalbos reikės. Tai reiškia, kad finansinės pagalbos prašymas niekaip nepaveiks jūsų šansų stojant į norimą universitetą. 

Tokių universitetų JAV yra palyginti nedaug:

 • Amherst College
 • Harvard University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Princeton University
 • Yale University

Taip pat yra keletas tokių universitetų, esančių ne JAV:

 • NYU at Abu Dhabi
 • Yale-NUS College in Singapore

Atsižvelgiantys į paramos prašymo faktą (need-aware universities) – šie universitetai atsižvelgia į tai, kad studentas prašo finansinės paramos ir tuomet nusprendžia, ar verta jį/ją priimti. Tokiu atveju, finansinės pagalbos prašymas potencialiai galėtų neigiamai paveikti stojimo šansus, tačiau mes visada rekomenduotume užpildyti finansinės pagalbos anketą, jeigu šeimos finansinė padėtis neleidžia savarankiškai padengti studijų išlaidų. Tačiau verta nepamiršti, kad net ir tokiu atveju, finansinės pagalbos prašymas nebūtinai paveiks jūsų stojimo šansus ir pagrindinis dalykas, į kurį priėmimo svarstyme atsižvelgia universitetai, yra jūsų aplikacija, esės ir pasiekimai.

Tokių universitetų yra daugiau, tačiau ne visi universitetai taiko tokias sąlygas ir iš užsienio atvykstantiems studentams. Todėl vertėtų kruopščiai pasiskaityti apie visus dominančius universitetus ir pasikonsultuoti su jūsų mentoriais. 

Be to, jeigu gauta finansinė parama yra nepakankama, kad padėtų padengti studijų kainą, yra visada įmanoma paprašyti universiteto peržiūrėti finansinės paramos paketą ir potencialiai suteikti daugiau. Finansinės paramos apeliacijos laiškui parašyti yra dvi dažniausios strategijos: 

 • Naudoti kitos institucijos priėmimą ir finansinės paramos pasiūlymą, kad būtų galima derėtis dėl didesnio finansinės paramos paketo.
 • Patikslinti šeimos finansinę situaciją su papildomais finansiniais dokumentai, arba paaiškinti esamos situacijos sąlygas, kurios neatsispindi prieš tai užpildytoje anketoje (pvz. neseniai prarastas darbas, giminaičio mirtis, nelikvidus nekilnojamasis turtas, prognozuojamos didelės išlaidos ir pan.)

Išorinės stipendijos

Išorinės stipendijos (Outside Scholarships) – paprastai tokias stipendijas teikia organizacijos, fondai ar privatūs asmenys, suinteresuoti pagelbėti studentams, priklausantiems tam tikroms bendruomenėms (pvz. mažų pajamų (low-income), etninių mažumų, ar LGBT bendruomenių nariams), atvykstantiems iš tam tikros šalies/regiono, siekiantiems studijuoti tam tikrą specialybę (major), ar kelioms iš šių kategorijų (pvz. merginos mokslo industrijoje (women in STEM)). Šioms stipendijoms dažniausiai reikia aplikuoti papildomai ir savarankiškai. Jų reikalavimai taip pat yra įvairūs, kartais tenka užpildyti trumpą anketą, kartais reikia parašyti papildomą esė. Šių stipendijų suteikiama suma taip pat yra įvairi ir svyruoja nuo 100 iki (retais atvejais) 10-20 tūkstančių dolerių. Tad šios stipendijos gali pagelbėti tuomet, kai studijų išlaidos šeimai yra per didelės, o kitos finansinės pagalbos formos yra negalimos arba nepakankamos. 

Taip pat būtina atsižvelgti, kad esant situacijai, kur studentas jau gauna finansinę paramą iš universiteto, suteiktą atsižvelgus į šeimos finansinę situaciją, išorinės stipendijos gali nepagelbėti, nes net ir gavus stipendiją studento mokama dalis nepakis, tačiau universiteto teikiamas finansinės pagalbos paketas sumažės.