SCIENCES PO CAMPUS’Ų PASIRINKIMAS

Viena pagrindinių bakalauro studijų Sciences Po ypatybių – tai, jog studentai gali pasirinkti, kuriame iš po Prancūziją išsibarsčiusių universiteto padalinių (campus‘ų) jie praleis pirmus dvejus studijų metus. Pildant stojimo aplikaciją kandidatai prašomi pirmenybės tvarka nurodyti du campus‘us, kuriuose norėtų studijuoti. Nors bendroji programa ir privalomieji dalykai visuose campus‘uose itin nesiskiria, kiekvienas iš aštuonių campus‘ų – Paryžiuje, Le Havre, Dijon‘e, Poitiers, Menton‘e, Nancy ir Reims‘e – turi tam tikrą regioninę specializaciją. Ją atspindi siūlomų mokytis pasirenkamųjų dalykų ir kalbų sąrašas. Kitas svarbus skirtumas – tai, kad tie patys dalykai skirtinguose campus‘uose gali būti dėstomi skirtingomis kalbomis, todėl prieš renkantis campus‘ą svarbu žinoti, kokios dėstymo kalbos kiekviename jų vartojamos (nors kalbos reikalavimus stojant Sciences Po nurodo naudodami tarptautinių kalbos egzaminų atitikmenis, pačių kalbos egzaminų stojant laikyti neprivaloma, kalbos lygis tikrinamas interviu metu).

Apačioje pateikiame trumpą kiekvieno campus‘o apžvalgą, galbūt padėsiančią apsispręsti, kuri jų pasirinkti. Ši informacija – tik orientacinė. Sciences Po puslapyje galite rasti visą infromaciją apie 8 campus’us bei apie kalbų reikalavimus stojant į kiekvieną campus’ą.

ParyžiusParyžiaus campus‘as nėra atviras stojantiems į Sciences Po per tarptautinių stojimų etapą, todėl studentų iš Lietuvos jame dažniausiai nebūna. Stoti galima tik pabaigus licėjų Prancūzijoje, o stojimo procedūra žymiai skiriasi.
Le HavreNormandijos regione esančio Le Havre campus‘o specializacija – Azijos regionas, todėl šalia bendrųjų dalykų siūlomos paskaitos apie naująjį Šilko kelią, Kinijos vidaus ir užsienio politiką, mažesnių Azijos sub-regionų (pvz. Pietryčių Azijos) aktualijas ir pan.. Galima mokytis kinų, korėjiečių ir japonų kalbų, tačiau nekalbantiems prancūziškai privalomos ir prancūzų kalbos pamokos. Pagrindinė dėstomoji kalba – anglų, todėl vienintelis kalbos reikalavimas stojant – turėti bent IELTS 7 atitinkantį anglų kalbos lygį.
DijonBurgundijoje esančio Dijon‘o campus‘o specializacija – Vidurio ir Rytų Europa. Šalia bendrųjų dalykų čia siūlomos paskaitos apie Europos Sąjungos formavimąsi ir intelektualinius pagrindus, Sovietų sąjungos istoriją, post-komunistinę ekonominę pertvarką ir mažesnius sub-regionus (pvz.: Kaukazo regioną). Dijon‘e galima mokytis didžiųjų Europos kalbų – ispanų, italų, rusų ir pan., – bet siūlomos ir „retųjų“ Rytų Europos kalbų pamokos – čekų, lenkų bei vengrų. Pagrindinė dėstomoji kalba – prancūzų, todėl stojantiems reikalingas bent B2 lygį atitinkantis kalbos mokėjimas.
NancyLotaringijoje esančio Nancy campus‘o specializacija – Europa bei Prancūzijos-Vokietijos santykiai. Siūlomas platus spektras pasirenkamųjų dalykų apie Europos sąjungos istoriją bei idėjinius pagrindus, europinės tapatybės klausimus, Prancūzijos ir Vokietijos visuomeninio gyvenimų sričių lyginamąją analizę. Siūloma nuo pagrindų mokytis arba tobulinti didžiųjų Europos kalbų – italų, ispanų, švedų ir kt. – įgūdžius. Nancy campus‘ą studentai iš Lietuvos renkasi itin retai, nes dalykai jame dėstomi net trimis kalbomis – prancūzų, anglų ir vokiečių, todėl stojant reikalaujama visas šias kalbas mokėti bent B2 lygiu.
MentonPrancūzijos pietuose įsikūręs Menton‘o campus‘as skirtas norintiems giliau susipažinti su Artimųjų Rytų istorija ir politinėmis aktualijomis. Dalį programos sudaro paskaitos apie arabiškosios-musulmoniškosios civilizacijos kultūrą ir istorinę tapatybę, Vidurio Rytų religijas, specializuoti moduliai apie pagrindines politines jėgas regione (Iraną, Turkiją ar Izraelį). Menton‘e privaloma mokytis arabų kalbos, dėstomos ir turkų, persų bei hebrajų kalbos. Menton‘o campus‘as siūlo prancūzakalbę ir anglakalbę programas. Stojant į programą prancūzų kalba privalomas anglų ir prancūzų kalbų mokėjimas bent B2 lygiu, stojant į anglakalbę programa užtenka mokėti angų kalbą IELTS 7 lygmeniu.
PoitiersPoitiers campus‘o, esančio viduramžiškuosiuose Prancūzijos vakaruose, specializacija – Lotynų Amerika ir ispanakalbis pasaulis. Šalia bendrųjų dalykų siūlomos paskaitos apie Lotynų Amerikos istoriją ir kultūrą, Amazonės baseino ekologinius ir ekonominius iššūkius bei Lotynų Amerikos sub-regionus (Braziliją, Karibų salas ir pan.). Dėstomos ispanų ir portugalų kalbos. Norint studijuoti Poitiers campus‘e privalomas anglų ir prancūzų kalbų mokėjimas B2 lygiu bei ispanų kalbos pagrindai, kurie leistų kurį laiką intensyviai pasimokius dalyvauti paskaitose ispanų kalba.
Reims – EURAMŠampanės regione esančiame Reims‘e tose pačiose patalpose įsikūrę du Sciences Po campus‘ai. Pirmasis jų – Šiaurės Amerikos campus‘as. Kadangi tai – didžiausias Sciences Po campus‘as, pasirenkamųjų dalykų čia itin daug, bet didelė dalis jų susijusi su JAV ir Kanados aktualijomis, pradedant JAV vaidmeniu Sirijos konflikte ir baigiant Amerikos čiabuvių situacija ekologinių ginčų kontekste. Čia dėstomos didžiosios Europos kalbos, arabų kalba. Stojant į Reims‘o Šiaurės Amerikos campus‘ą užtenka mokėti anglų kalbą IELTS 7 lygiu, tačiau visiems nemokantiems Prancūzų kalbos bent B1 lygiu privalomos šios kalbos pamokos. Reims‘o Šiaurės Amerikos campus‘as – populiariausias pasirinkimas tarp į Sciences Po stojančių lietuvių.
Reims – EURAFAntrojo Reims’e įsikūrusio campus’o specializacija – Afrikos žemynas. Siūlomos paskaitos apie Afrikos praeitį ir afrikietiškosios tapatybės konstrukciją, Sub-Sacharos Afrikos ekonominę problematiką ir pan.. Galima mokytis arabų, portugalų ir suahili kalbų. Prancūzų kalba – pagrindinė dėstomoji kalbą, todėl stojant ją privaloma mokėti bent B2 lygiu. Reikalingas ir minimalus anglų kalbos mokėjimas, atitinkantis bent jau IELTS 5 lygį.

Atkreipkite dėmesį, kad tema, kuria reikės kalbėti interviu metu, veikiausiai bus susijusi su campus‘o, kurį pasirinkote, specializacija.