Stojimo reikalavimai

Į Bocconi stoti galima trimis skirtingais laikotarpiais:

  • išankstinis stojimas (skirtas vienuoliktokams) vyksta vasarą
  • žiemos sesija (abiturientams ir kitų universitetų bakalaurams) vyksta metų pradžioje
  • pavasario sesija (abiturientams ir kitų universitetų bakalaurams) vyksta pavasario pabaigoje

Stojamųjų sesijų tvarkaraštis  (2022/23 mokslo metams):

Išankstinis stojimas Žiemos sesija Pavasario sesija
Stojimo anketa 2021 05 17 — 06 24 2021 11 15 — 2022 01 25  2022 03 23 — 04 14
Virtualus bandomasis stojimo testas (nereikia, jei pateikiamas SAT/ACT) 2021 07 01 — 07 06 2022 01 31 — 02 04  2022 04 27 — 04 29
Virtualus stojimo testas (nereikia, jei pateikiamas SAT/ACT) 2021 m. 06 12 — 06 16 2022 m. 02 07 — 02 11 2022 05 02 — 05 05
Rezultatai 2021 08 2022 03 2022 06

Kiekvienos sesijos reikalavimai tokie patys. Internete užpildyti stojimo anketą. Joje pateikti (1) motyvacinį laišką, (2) aplinkanto CV ir (3) 10 kl. ir 11 kl. pažymių išrašus. Po to kiekvienas stojantysis gali rinktis, ar laikys Bocconi stojamąjį testą, ar pateiks SAT/ACT testo rezultatus. Testo įvertis sudaro 55% stojamojo balo. 

Bocconi stojamasis testas

Kas yra Bocconi stojamasis testas?

Testas savo klausimų struktūra panašus į SAT/ACT. Pastarųjų rezultatus pripažįsta kaip Bocconi testo išlaikymą. 

Jei nuspręsi laikyti stojamąjį testą, jį sudarys 50 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Klausimai bus suskirstyti į 4 kategorijas:

  • Logika: 15 klausimų;
  • Matematika: 15 klausimų;
  • Skaitymo dalis: 13 klausimų;
  • Skaičių / grafikų interpretavimas: 7 klausimai

Daugiau informacijos apie teksto struktūrą ir du bandomuosius testus gali rasti universiteto svetainėje čia.